Menu

Medlemskab

 Velkommen til Viborg F.F. Amatørafdeling

Tak for at du har klikket ind på medlemskab. 

Ønsker du at oprette medlemskab eller foretage en udmelding bedes du udfylde dine informationer enten ved at printe, udfylde og sende dine informationer til nedenstående ansvarshavende eller via online ind- og udmelding ved at udfylde blanketterne i højre hjørne ===>
Det kræver at du enten opretter eller benytter et eksisterende login til mitDBU. 

Såfremt du tidligere har været indmeldt i en anden klub bedes du meddele dette til os i blanketten, således at vi kan rekvirere dit spillercertifikat.

 

Kontingent betales to gange om året, efteråret til oktober og i foråret til marts.

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af Viborg F.F. Amatørafdeling. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, dette er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbage leveringen af udlånt spillertøj, er afklaret.

 

Vores medlemsregistrering er fordelt imellem flg. personer som hver i sær varetager ansvaret for oplysningerne. Disse personer er hhv:

Jens L. Jessen U6 til og med U12 - lyng.jessen@gmail.com

Ingen ansvarlig.  U13 til og med U19

Tom Christensen seniorafdelingen - tom@viborgff.net

 

Det er også muligt at udskrive et print og aflevere i postkassen i klubhuset eller og sende en udgave per email til overnævnte ansvarshavende.

Medlemsregistering til print

 

Er du i tvivl om hvordan blanketten skal udfyldes kan du finde en guide: Klik her