Menu

Takster for skattefri godtgørelse

image
08. marts 2016 kl. 21:56

Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2016 til frivillige, der udfører ulønnet arbejde i foreningen.

 

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i deres forening. Skatterådet har justeret satserne, og de nye gælder pr. 1. 1. 2016.

 

 

De nye satser

En forening kan yde godtgørelse for udgifter ifm.

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr. (2015: 2.300 kr. )
  • administrative omkostninger: 1.400 kr. (uændret)
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr. (2015: 1.900 kr.)

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale - uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften. Bestyrelsen afgør eller aftaler med med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales. 

 

Andre godtgørelser

Ud over godtgørelse til telefoni, administration og beklædning, kan ulønnede få økonomisk og skattefri kompensation for disse udgifter:

  • Kørsel
  • Kost ved arrangementer: 70 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare minimum 5 timer.
  • Logi ved rejser: Maks 205 kr. (2015: 202 kr.) pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning.
  • Diæter ved rejser med overnatning: 477 kr. pr. døgn (2015: 471 kr.). 1/24 del af 477 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Se mere herunder.
  • Dommerbetaling: Maks 250 kr. pr. kamp. Maks 500 kr. pr. dag.

 

Regler for logi og diæter ved rejser

Foreningen kan dække udgifter til logi, uden at rejsen behøver at vare 24 timer. Er der en overnatning, kan man få dækket den efter taksterne herover.

Ved rejser der varer minimum 24 timer kan foreningen udbetale diæter efter taksterne herover.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad.

Hvis der ydes helpension med alle tre måltider eller rejseudgifter dækkes efter regning, kan der udbetales 119,25 kroner om dagen til småfornødenheder.

 

Stil multimedier til rådighed

Foreningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

Bemærk! Dine trænere, instruktører og ledere kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne øverst i artiklen.

 

Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter

Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede træner, instruktør eller leder skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan han eller hun ikke også få en skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.