Menu

Er du årgangsformand, træner, leder eller holdleder sådan er din funktion i klubben...

image
08. marts 2016 kl. 19:17

Funktionsbeskrivelse 

 

Ungdomskoordinator Henrik Jessen har udarbejdet en funktionsbeskrivelse for Årgangsformænd, Ledere, Trænere og Holdledere.


Funktionsbeskrivelsen er godkendt af bestyrelsen og forventes overholdt.

Funktionsbeskrivelsen kan findes under Kontakt os -> Trænere/ledere -> Funktionsbeskrivelse. Klik herefter på pågældende klubfunktion du gerne vil læse mere om.

 

 

 

Nedenunder kan du læse den samlede funktionsbeskrivelse for netop din funktion i klubben.

 

 

 

FORORD

 

Der er flere gode grunde til at funktionsbeskrivelser er nyttige at have i klubben! Funktionsbeskrivelser er for det første en god måde at synliggøre fordeling af ansvar og kompetencer på. Alle ved hvem de skal gå til med hvilke sager, og hvem der kan træffe hvilke beslutninger.

 

Håber i alle får gavn af dette

 

Med sportslig hilsen

Henrik Jessen

Ungdomskoordinator Viborg F.F.

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator.

 

 • At vurdere træner kvalifikationer.
 • At komme med forslag til træner/leder uddannelse.
 • At rekrutter trænere og leder i tæt samarbejde med bestyrelse. Ungdomskoordinatoren er primus motor i processen, men det endelige ansvar ligger hos bestyrelsen.
 • At planlægge og afvikle træner/leder møder.
 • At være backup for træner teamet.
 • At sikre sig, at alle træner og leder i ungdomsafdelingen lever op til de krav klubben stiller mht. adfærd og politikker, samt børneattester.
 • At informere bestyrelsen om væsentlige opgaver/hændelser fra hverdagen.
 • At medvirke til at skabe et godt samarbejde og en god information på tværs i ungdomsafdelingen.
 • Bindeled mellem træner - årgangsformænd - bestyrelsen.
 • Indkøb/bestilling af rekvisitter, bolde, tøj ect. I samarbejde med kampfordeler.
 • Deltage i træner/leder møder.

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for årgangsformænd

 

Årgangsformændene skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse.

 

 • Indkaldelse til forældre møder.
 • Tovholder på træningsture.
 • Bindeled mellem forældre - træner.
 • Bindeled mellem træner - ungdomskoordinator.
 • Sørge for at videresende nyhedsbreve fra klubben ud til forældre og spillerne.
 • Informere web-master/bestyrelsen om adresse ændringer på træner/leder, nye som gamle.
 • Sørge for ind/udmeldelse i samarbejde med kampfordeler.
 • Sørge for kontingentlister, samt følge op på restancer.
 • Deltage i inviterede inspirationsdage.
 • Deltage i træner/leder møder.
 • Så vidt mulig deltage i generalforsamlinger.

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for Trænere.

 

Trænerne skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse.

 

 • Sørge for at klubbens sportslige målsætning følges.
 • Forbedre spillernes fodboldmæssige og aldersvarende færdigheder.
 • Sørge for god tone før, under og efter kamp/træning.
 • Tilrettelægning og udførelse af træning.
 • Sørge for, at alle aktiviteter forgår i ” fair play ” regi.
 • Være en god rollemodel.
 • Sørge for at den enkelte føler sig set, hørt og forstået.
 • Er ansvarlig for, at spillerne begår sig socialt og sportsligt.
 • Åbent samarbejde med de øvrige trænere.
 • Være åben for relevant træneruddannelse.
 • Deltage i inviterede inspirationsdage.
 • Deltage i træner/leder møder.
 • Så vidt muligt deltage i generalforsamlinger.
 • Ansvar for omklædningsrummet efter brug.

 

 

Funktionsbeskrivelse Holdledere

Holdlederen skal så vidt muligt ledsage holdet til kamp og bidrage til at skabe en god atmosfære omkring holdet.

 

 • Udfylde holdkortet ( i samarbejde med træneren ).
 • Modtage modstanderen på kamp dagen og anvise dem omklædningsrum og vise dem kampbanen.
 • Koordinere kørsel til kampe og stævner.
 • Koordinere evt. frugt og vaske ordning.
 • Sørge for god tone, før, under og efter kampen ( sammen med træneren ).
 • I fællesskab med træneren, at bidrage med input til web-master.
 • Være behjælpelig med at arrangere fester, ture og andre sportslige og sociale arrangementer.
 • Deltage i træner/leder møder.
 • Deltage i inviterede inspirationsdage.
 • Så vidt muligt deltage til generalforsamlinger.
 • Ansvar for omklædningsrummet efter brug.