Menu

Uddannelsesplan for Viborg kommune

Uddannelsestilbud for klubber i Viborg KommuneKLIK HER

1. Baggrund

De deltagende klubber på et område-/kommunemøde i Viborg kommune havde et ønske om at indlede et tættere lokalt samarbejde med DBU Jylland/region 2 om at uddanne klubbernes fodboldtrænere indenfor  kommunens grænser.

 

2. Formål

At udbygge de trænermæssige kompetencer for klubbernes trænerkorps.
At støtte klubberne i deres bestræbelser på at dygtiggøre deres fodboldtrænere og derved højne kvaliteten af træningsmiljøerne i klubberne.
At opbygge et netværk de lokale fodboldtrænere imellem.

 

3. Målsætning

At der bliver gennemført 2-4 fodbold inspirationskurser i kommunen om året.

At lette klubbernes arbejde med at få deres trænere dygtiggjort.

At klubbernes trænere ikke skal bruge så forholdsmæssig meget tid på transport til og fra evt. uddannelsessteder.

At fodboldklubberne i kommunen på skift har en fælles uddannelses aktivitet for klubberne i kommunen.