Menu

Medlemskab

 Velkommen til Viborg F.F. Amatørafdeling

Tak for at du har klikket ind på medlemskab. 

 

Ønsker du at oprette, ændre eller foretage en udmelding bedes du udfylde dine informationer ved at printe, udfylde og sende dine informationer til nedenstående ansvarshavende.

 

Såfremt du tidligere har været indmeldt i en anden klub bedes du meddele dette til os i blanketten, således at vi kan rekvirere dit spillercertifikat.

 

Kontingent betales to gange om året i efteråret til oktober og i foråret til marts.

 

Kontigent oversigt efterår 2019 og forår 2020 klik her

 

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af Viborg F.F. Amatørafdeling. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, dette er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbage leveringen af udlånt spillertøj, er afklaret.

 

Vores medlemsregisteringer er fordelt imellem fire personer som hver i sær varetager ansvaret for medlemsoplysningerne. Disse personer er hhv:

Jens L. Jessen og Kim Kviesgaard U6 til og med U12 - Lyng.jessen@gmail.com/ kviesgaard24@gmail.com

Preben L. Jensen U13 til og med U19 - 
pljprivat@live.dk

Tom Christensen seniorafdelingen - tom@viborgff.net

 

Det er også muligt at udskrive et print og aflevere eller sende en scannet udgave per email til overnævnte ansvarshavende.

Medlemsregistering til print

 

Er du i tvivl om hvordan blanketten skal udfyldes kan du finde en guide: Klik her